#C2971 - Bradenton - 2014 Forest River Shamrock 23IKSS

Gerzeny's RV World of Bradenton